Vad är ett rättvist Titel?

En rättvis titel är en juridisk titel fri från alla eventuella inteckningar som kan göra det svårt att överföra, såsom en panträtt eller ett tvist om den rättsliga äganderätten till fastigheten. Denna term används ofta med hänvisning till fastigheter, även om det kan gälla fordon titlar och andra typer av titlar också. När något har en verifierad precis titel, är det mer säljbar, som potentiella köpare kommer att vara säker på att överföringen kommer att gå smidigt så snart köpet går igenom. Av detta skäl är det ibland känd som en säljbar titel.

Termer som “klar titeln”, “fri och oinskränkt äganderätt” och “bra titel” betyder alla samma sak som “bara namn.” I samtliga fall, människor avgöra om en titel grumlas genom att köra en titel sökning. Det finns tjänster som kan utföra titel sökningar mot en avgift och människor brukar rekommenderas att rådfråga dem, eftersom de har erfarenhet av forskning titlar förutom att tillträdet till en mängd källor till information om äganderätt.

I en titel sökning, kommer folk ser upp poster som hänför sig till titeln i ett regionalt register kontor sånt som upprätthålls av ett län kontorist. Om det finns några panträtter på titeln, bör de förvaras i dessa register. På samma sätt kommer motstridiga påståenden om ägande också noteras. Människor kan också slå upp domböcker i de fall som rör titel, och i vissa fall kan människor göra en utredning för att se om det finns en historia av frågor som en familj argument om som lagligen har rätt till egendom. Resultaten av dessa undersökningar dras samman i en titel rapport.

Titeln rapporten ange om fastigheten har en rättvis titel och ger information för att backa upp detta påstående. Titelsökning företag är mycket försiktiga med hur de gör sin forskning, men ibland information slinker igenom sprickor. Företagen kanske inte vara medveten om en 2:a uppsättning poster på en annan plats, till exempel. Således, inkluderar rapport vanligen en juridisk ansvarsfriskrivning att säga att bolagets due diligence inte dyker upp eventuella problem med titeln, men detta betyder inte problem inte kommer att uppstå när titeln överförs.

Om en fastighet inte har en rättvis titel, måste åtgärder vidtas för att avhjälpa situationen. Ibland är detta så enkelt som att få en föråldrad lien lyfts

en långivare kan ha misslyckats med att lämna in pappersarbete att släppa ett panträtt efter att en inteckning betalades av, till exempel. Länkar kan också behöva betalas ut eller lösas så att de kan lyftas, eller tvister om klarheten i en titel måste genkäromål eller avvecklas för att rensa titeln. Personer som deltar i sådana tvister kan använda försök att sälja egendom som hävstång för att få ut mer av fallet och det är lämpligt att försöka lösa eventuella titel problemen innan en fastighet på marknaden och varna folk att det faktum att det är till salu.