Vad är kapitalvaror order?

Varaktiga varor order är order på produkter som är avsedda att pågå i tre år eller mer. Detta är en av många variabler spåras av regeringen för att ge meningsfull information om den aktuella hälsa ekonomin. Normala variationer i affärsklimatet göra jämförelser från månad till månad mindre användbar, men att jämföra mellan åren kan ge viktig information om rörelsen i ekonomin.

När varaktiga varor order upp, antyder det att ekonomin går bra. Konsumenterna gör inköp som vitvaror och bilar, medan företag lägger order på dyrare objekt som flygplan och tung utrustning. Detta leder till en hälsosam prognos för tillverkningsindustrin, eftersom det kommer att vara ansvarig för att fylla dessa beställningar och produkter utsättning som har sålts.

Minskningar i varaktiga varor order tyder på att det finns en viss ekonomisk osäkerhet och folk är nervösa bestämmer sig för stora kostnader. Företag kan vänta på inköp till förmån för reparationer eller begränsa utbyggnad om de tror att marknaden inte är hälsosamt, men enskilda konsumenter inte kommer att köpa kapitalvaror när de oroar sina finansiella terminer. Således kan varaktiga varor order blivit en mycket stark ekonomisk indikator inte bara för tillverkningsindustrin, men även för ekonomin som helhet.

Typiskt statistik över varaktiga varor order släpps mot slutet av månaden. Uppgifterna bryts ner av industrin för att undvika snedvridning numren med branscher som upplever spikar och sjunker ner. Försvarsutgifterna i synnerhet separeras ut, som försvar köp tenderar att vara stora och mycket dyra och som ett resultat kan de orsaka statistiken visas av. En fighter jet, till exempel, är en mycket dyrare köp än en tvättmaskin.

Historiska statistik finns tillgänglig från myndigheter som spårar ekonomisk tillväxt. Människor kan jämföra nuvarande månader till månader tidigare år och de kan också kartlägga det inflytande som varaktiga varor order har på bruttonationalprodukten (BNP). Denna information används för att göra ekonomiska prognoser som kommer att användas i utvecklingen av den ekonomiska och monetära politiken, från lagstiftning för att främja tillväxten tillverkningsindustrin för att räntehöjningar som svar på en robust ekonomi.

Medan media ofta rapporterar varaktiga varor order i form av jämförelser med order för tidigare månader, bör människor ha i åtanke att jämförelser mellan åren är mer meningsfullt. En förändring från juli till augusti kan vara en återspegling av en rad olika saker, samtidigt som stora skillnader från augusti till augusti ge mer viktig information.