Vad är låsta End räntefonder?

Stängt end obligationsfonder är en form av investering grupp eller företag som köper och säljer optioner på ett sätt som är förenligt med de uttryckta mål och fondens mål. En fondförvaltare har full befogenhet att hantera alla inköp och försäljning som innefattar placeringsportföljen. Han eller hon kan sälja värdepapper för att skapa resurser som används för att köpa andra värdepapper, avgöra hur lång tid att hålla på en viss investering, och hur man diversifiera alternativen. Många fonder av sluten typ är mångfacetterade, eftersom de inte bara handel med obligationer, men även lager.

Som med alla typer av investeringsstrategi, sluten obligationsfonder arbetar med en förståelse för att det finns en viss risk. Vid varje given tidpunkt, kan förändringar i marknaden leda till investerare att gå med andra investeringsalternativ och undvika sluten obligationer. När det är stängt-i aktier hanteras också av samma fond, möjlighet för volatiliteten att driva fondens värde uppåt eller nedåt ökar, baserat på innehav som finns i portföljen.

Till skillnad från vissa andra investeringar rycker närmare behöver sluten obligationsfonder inte handla om investerarna kräver kontanter. Detta gör det möjligt för fondförvaltaren att utforska investeringar som kan vara något mindre vätska, såsom tanke obligationer som har sitt ursprung i länder utan en fullt utvecklad obligationsmarknaden. Så länge investeringsaktiviteten ligger inom ramen för fondens stadgar och villkor för drift och fondförvaltaren tror att potentiell avkastning är värt risken, bara om någon typ av obligationsemission kan övervägas.

Ett antal skattepliktiga slutna fonder obligationsfonder är för närvarande i drift. De statliga obligationer utgivna av USA är ett exempel. Intäkter som samlats in från försäljningen av obligationerna gör fondförvaltaren, i detta fall den amerikanska regeringen att investera i andra obligationer och andra värdepapper i syfte att så småningom betala lånet innehavaren det nominella värdet av obligationen plus ränta vid förfall. Investeringar kvalitet företagsobligationer används också med slutna fonder obligationsfonder, med fokus på att investera i räntebärande värdepapper i bolag som uppvisar betydande potential för att hedra skulden inom termer. Konvertibla obligationer, panträtter obligationer och lån obligationer deltagande kan också ingå.

Kommunala sluten obligationsfonder erbjuder en annan investering alternativ. Nationella obligationer ger ofta en hög avkastning efter skatt. Statliga kommunala obligationer är ofta ett utmärkt alternativ när Bond Fund fokuserar på obligationer utgivna inom en viss stat. I båda fallen är målet att generera högsta inkomsten som möjligt.